مواد و مصالح

چه نخی وچه خامه ای برای چه رجشماری؟

بخش دوم :تناسب خامه قالی بارجشمار

نمره وتعداد لای خامه مصرفی در قالی علاوه براینکه باید متناسب با رجشمار فرش باشد تابع متغییرهای دیگری نیز می باشد.

اگر تولیدکننده فرش این متغییرها را در نظر نگیرد ممکن است فرش علاوه بر بالازدگی یا پایین زدگی دچارعیوب دیگری همانند پوکی یا بیش از حد فشرده شدن یا کیس شدن و… گردد به دیگر سخن اگرچه وجه غالب نمره وتعداد لای خامه مصرفی تناسب آن با رجشمار فرش است اما عوامل دیگری همانند نمره وتعداد لای نخ چله ،نمره وتعداد لای پود،نوع گره کاربردی از نظر متقارن یا غیر متقارن بودن یا استفاده از گره های غیر استاندارد یا گره های هنری برنمره وتعداد لای خامه مصرفی تاثیر مستقیم وملموس دارد.

نکته دیگری که باید تولید کنندگان وبافندگان قالی مد نظرداشته باشند باید حتی الامکان تلاش گردد که تعداد لای خامه مصرفی بیش از دولا باشد این موضوع چنانچه در مورد کلیه قالیهای تولیدی رعایت گردد باعث خواهد شد که طرح و رنگبندی قالی جلوه بیشتری داشته وطبعا زمانی که ما از خامه ای با تعداد لای بیشتر استفاده می کنیم باید از نخ خامه ظریفتری استفاده شده و در نتیجه کارخانه پشم ریسی از پشم مرغوبتری استفاده نموده است.

یک مثال در این خصوص می تواند عمق موضوع را بیشتر نشان دهد فرض کنیم دو نمونه خامه پشمی نمره سه دو لا ونمره شش چهارلا در اختیار داریم که چنانچه خواسته باشیم فرش 15 رجی ببافیم برای بافت آن می توانیم از این دو نوع خامه استفاده کنیم ولی استفاده از خامه نمره شش چهارلا بمراتب کیفیت قالی بافته شده را افزایش داده و وضوح نقشه و رنگ قالی بافته شده نیز بمراتب بهتر خواهد شد.

خیلی مواقع ممکن است تولید کننده قدری از تعداد لای نخ چله بکاهد وبر ضخامت یا تعداد لای خامه قالی بیفزاید که در جای خود و بالاخص برای قالی های تا 40 رج بسیار خوب است و باعث وضوح بیشتر طرح ونقشه میگردد .از نظر اینکه همواره بیاد داشته باشید چنانچه مبنا را خامه دولا بگیرید کافی است رجشمار فرش را بر 5 تقسیم نمایید و عدد بدست آمده نمره خامه خام مصرفی خواهد بود لذا برای رجشمارهای 15 تا 50رج به ترتیب 2/3 ، 2/4 ، 2/5 ، 2/6 ، 2/7 ، 2/8 ، 2/9 ، 2/10 و از رجشمار 50 به بالا به ازای هر 5 رج افزایش 2 نمره به ظرافت نخ خام می افزاییم.

ادامه دارد…

منبع
عبدالله احراری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا