نقوش و طرح های فرش

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت هشتم)

انواع لچک

لچك دارای انواع است كه برخی از آن به شرح زیر می‌باشد:

 • از جهت تعداد :
  1. در هر گوشه فرش یك لچك و در فرش جمعاً چهار لچك وجود دارد. این نوع «لچك بندی» معمولی ترین گونه آن است.
  2. در دو گوشه بالای فرش هر طرف یك لچك و در فرش جمعاً دو لچك وجود دارد . این طرح ویژه نقش محرابی یا گلدانی یا «محرابی گلدانی» است كه دو لچك بالای فرش هیئت سر در محراب را می‌سازد.
  3. تعداد لچك بیش از 4 عدد در فرش: این طرح و نقشه در فرش هایی بافته می‌شود كه لجك عیناً یك چهارم (ربع) ترنج نیست بلكه طرح مستقلی دارد و در طول فرش درمتن و وصل به حاشیه علاوه بر چهار گوشه آن در نقاط دیگر نیز به فاصله های مساوی بافته می‌شود.
 • از لحاظ تطبیق طرح و رنگ و نقشمایه با ترنج:‌
  1. لچك عیناً یك چهارم ترنج است و از هر لحاظ از جمله نقش و رنگ آمیزی به ترنج شباهت دارد . این فرش را لچك ترنج نامند.
  2. لچك از جهت ابعاد، ‌نقشه، نقشمایه، ‌رنگ‌آمیزی یا یكی از این عوامل یا ترنج متفاوت است و مستقل می‌باشد كه این خود ممكن است در عین وجود مغایرت نقشه و غیره نسبت به ترنج وضعیت گوناگونی به خود می‌گیرد از جمله: 1ـ از لحاظ اصول كلی یا رنگهای آن مكمل ترنج باشد و یا 2ـ به كلی وضعی مستقل و جدای از ترنج داشته باشد. كه در هر دو صورت فوق طرح فرش را « لچك و ترنج » نامند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا