نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت اول

سبک شاه عباسی

شاه عباسی: که خود این سبک دارای چندزیر مجموعه میباشد. شاه عباسی لچک ترنج، تلفیق شکارگاه و حیوانات با شاه عباسی. گلدانی و شاه عباسی که حتما نقشه به صورت یک طرفه قدی زده میشود. شاه عباسی و گل فرنگ …. که میتوانیم در تمامی این سبک ها اژدرهای متفاوت که چند نوع هستند را بکار ببریم. ضمنا از مرسومترین انواع شاه عباسی اسلیمی میباشد که همان اسلامی هست که در تزیین اکثر اماکن مذهبی و کاشی کاری های گنبد و محراب و سردرها و دیوارها دیده میشود.

شاه عباسیشاه عباسی افشان کار خودم.

شاه عباسیشاه عباسی ترنجی.

شاه عباسیشاه عباسی گل فرنگ.

شاه عباسیتلفیق شاه عباسی و گلفرنگ در فرش از راست دومی و چهارمی .کار خودم

شاه عباسیکاربری گل فرنگ و شاه عباسی همراه ترنج طبیعت

شاه عباسیکاربری شاه عباسی و گل فرنگ و ترنج بدون لچک

شاه عباسیتلفیق شاه عباسی و گل فرنگ

شاه عباسیشاه عباسی کار شاگردم.

این سبک تنوع بسیار زیادی دارد و در طراحی گلهای شاه عباسی در فرش باید کمتر از گلهای مرسوم در تذهیب یا گلهای به اصطلاح پروانه ای استفاده کرد وجود لتوس های فردی وجمعی به زیبایی کار می افزاید

شاه عباسی

وجود برگ لتوس در انتهای بند اصلی زیبا تر است

 

شاه عباسی شاه عباسی

لتوس جمعی

شاه عباسی

زیباییه گلهای شاه عباسی که معمولا در سه آناتومی یاشکل کلی که عبارتند از گلهای بیضی شکل قدی. گلهای بیضی شکل عرضی و گلهای گرد و مدور میباشد با اتصال متعلقات دیگر ولتوسها دو چندان میشود

شاه عباسیبیضی قدی

شاه عباسیهمچنین

شاه عباسیگل گرد

شاه عباسیبیضی عرض

شاه عباسیگلهایی که درنهایت این محدوده هارو پرکننداز راست گرد قدی عرضی

درختی

درختی: این سبک معمولا تمام عرض و تمام قد طراحی میشود. ولی در گذشته درختی یک طرفه قدی مرسوم بوده. هم اکنون نیز بدلیل اینکه باید عرض فرش مورد نظر و قد کار را کامل کشید و این هزینه صاحب کار را بالا میبرد استقبال کمتری میشود. البته درگذشته لچک ترنجی که در بوم یا متن آن یک یا دو درخت زده شود وجود داشت و کار میشد. از درخت و درختچه استفاده زیادی در طراحی میتوان نمود. میتوان در حاشیه پهن تا بالای کار یا نیمه کار درخت کشید. در ترنج کامل نیز میتوان درخت کشید در متن یک چهارم یا ربعی نیز میتوان درخت کشید و حتی در لچک نیز میتوان از درخت استفاده نمود به دو صورت لچک واگیره ۴۵ درجه و یا لچک کامل.

درختیدرختی یک طرفه همراه محراب که به دیواره کار متصله

درختینوعی درختی

درختیاستفاده از درختچه در طرح منتظم یا هندسی

درختیدرختی غلط تلفیقی

درختیدرختی گل ریز کرمان استفاده از برکه و پرنده و آهو

درختیدرختی گل ریز راور کرمان. بینظیر

درختیدرختی حیوانات پرنده و برکه

درختیدرختی محراب ستون. کار خودم

درختیدرختی لچک دار. کار خودم

درختیدرختی سروناز. کار خودم.

درختیکاربری انواع درخت در جای جای فرش شکارگاه فرش غلط

درختیاستفاده از درخت در وسط و تنه درخت بجای حاشیه باریک استعاره ای از داربست .کار خودم

درختیدرختی .کار خودم

سبک درختی به چندین شیوه طراحی میشود درختی که یک نوع گل داشته باشد مثل عکسی که سروناز نام دارد و تماما گل رز به آن متصل است. یا درختی که چندین نوع گل به آن متصل استمثل عکس درختی لچک یا درختی که حتی میوه های مختلف دارد که در سه دهه گذشته و ما قبلش مرسوم بوده و بیشتر کرمان در طراحی درختی هر چه از خشکی و بیحالتی درخت کم کنیم و به آن پیچ و تاب بدهیم زیباتر است و رعایت اندازه گلها بدین ترتیب که پس از طراحی تنه و شروع الصاق گلها از گلهای بزرگتر استفاده کنیم و هرچه به سمت بالا و طرفین و در بعضی از حالات حتی پایین که از هسته مرکزی دور تر میشود گلها و قطر شاخه و تنه به همان مقیاس باریکتر شود

کومه

کومه: به بته های کوتاه و یا درختچه مانند که به صورت بزرگ و کوچک در متن فرش کشیده میشود که برای هر درختچه یک نوع گل کامل یعنی از یک نوع گل در مدت عمر از غنچه تا گل کامل و حتی در طراحی معدودی از نقاشان حرفه ای برگ مربوط به همان نوع گل نیز طراحی میشود. گاها دوستان نقاش دقت نکرده و مثلا گل نرگس را که به دو نوع نرگس شیراز و نرگس هلندی. مرسوم است و تم رنگ طلایی از طلایی اوکر و برنزه تا طلایی زرد، زردهندی، زرداخری و یا زرد ونداگ تا موزی و نهایتا کرم و سفید میباشد را با تم آبی. و یا بنفش رنگ آمیزی میکنند. که این کار بیننده را که مهمترینشان خریداران خارج از کشورمان هستند را کمی گیج میکند و یا بداشتن فرش بی میل مینماید و همین ریزه کاری ها فرش و بازار فرش را از رونق می اندازد. نمونه همین کار را در شکارگاه عرض خواهم نمود که خود شاهد این ماجرا بودم.

در کومه میتوان یک درختچه با چندگل مختلف زد .استفاده گوزن و آهو و خرگوش. وپرنده در کومه رایج است. بعضی از دوستان با کشیدن برکه و متعلقات ان ائم از اردک و مرغابی و لویی و سبزه و چمن به زیباییه کومه می افزایند. با استفاده از تکنیک سرهم سوار و یا تکرار یک قسمت نقشه که انتهای نقشه به ابتدای آن به اصطلاح جفت شده میتوان کومه تکراری کشید که مثلا با چند درختچه و بته زده شده باشد.

کومهنوعی از محرابی ستونی همراه کومه درمتن

کومهاستفاده از درختچه در طرح منتظم یا هندسی

کومهکومه مدور یا دایره

کومهکومه پر

کومهبه کومه که حیوانات نداشته باشد دسته گلی نیز میگویند

کومهمثل این

منبع
استاد علی فرد طراح و نقاش قالی قم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا