نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی قسمت هفتم (طرز طراحی گل لاله عباسی)

در ادامه گلها به گل لاله عباسی میرسیم. این گل تفاوتش با شاه عباسی در نحوه و فرم قرارگیری گلبرگها میباشد یعنی اینکه اولا گلبرگها از بالاترین گلبرگ به پایین ترین انها رسم میشود و در عین حال با ریتمی مناسب گلبرگها کوچک میشوند. مانند گل شاه عباسی یک مرکز گل و یک آیینه گل دارد که باتوجه به شیوه و خواست طراح به نسبت بزرگ و کوچکی آیینه گل تعداد گلبرگها تغییر میکند.

گل لاله عباسی

آیینه گل بهتر است در نیمه بالایی دایره مرکز گل ترسیم گردد و طراح تعداد گلبرگها را طوری تنظیم نماید که قابلیت نقطه شدن انها را در مرکز گل نیز مد نظر داشته باشد

گل لاله عباسی

در حالتی که تعداد گلبرگها زیاد است در ابتدای تمرین گل از این روش نیز استفاده کرد تا فضای بیشتری برای قرارگیری گلبرگها باشد. همیشه بعد ترسیم مراحل بالا ابتدا باید بزرگترین گلبرگ را رسم نمود.

گل لاله عباسی گل لاله عباسی

بهترین حالت برخورد حرکت برگشتی در فرم سنتی این نوع است

گل لاله عباسی

گلبرگ دومی مانند اولی اما کوچکتر از نظر طول باید باشد

گل لاله عباسی

گل لاله عباسی

البته نظر شخصی بنده است که اگر طول گلبرگها کم اما عرض انها کم نشود به نوعی با رعایت اصل ریتم تکاملی ما با یک حالت از گل میرسیم که به نوعی تناسبی درخور دارد. ضمن اینکه میبینید فرم اصلی نیز مانند قبل در یک حالت تخم مرغی قرار میگیرد. در این گل معمولا بین گلبرگ اول و دوم فضایی خالی باقی میماند که میتوان انرا با گلبرگی کوچک پر نمود.

گل لاله عباسی

اگر اولین گلبرگ ما به صورت s مانند طراحی شود و اصطلاحا گلویی گلبرگ رعایت شود زودتر به مقصود میرسیم

گل لاله عباسیگل لاله عباسیگل لاله عباسیگل لاله عباسی

حالت گرد و بیضی رو به بالا حالتی ایدال برای گل لاله عباسی است.

منبع
جواد براتی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا