نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی قسمت دوازدهم (ادامه طرز ترسیم و طراحی اسلیمی ها)

ابتدا تعدادی از تزئینات روی شاخه اسلیمی را که با انها سروکار داریم

اسلیمی فیلی

این تزئینات هر جایی میتواند روی شاخه قرار گیرد اما مهم این است که جابگاه انها طوری نباشد که به کلیت شکل لطمه یا احساس سنگینی و خالی بودن را القا نماید

اسلیمی فیلی تو خالی:

این شکل همان گونه که از نامش پیداست برعکس اسلیمی تو پر داخلش خالی است و میتواند دارای رنگ متفاوتی حتی از زنینه باشد. این اسلیمی مانند بقیه دارای دو ماهیچه که در دو جهت مخالف حرکت داند تشکیل میشود و در همان دوایر که بیان شد مشترک هستند. اگر ماهیچه اول رو به پایین در نطر گرفته شود ماهیجه بعدی عینا مانند قبل ترسیم شده با ابن تفاوت که رو به بالا میباشد

اسلیمی فیلی

دقت کنید اگر میخواهید اسلیمی خوبی رسم کنید نباید هیچ شکستگی در محل جداشدن خط رسم شده ایجاد شود همانگونه که جلسه قبل روش ترسیم ماهیچه بیان شد در این اسلیمی دو ماهیچه خلاف جهت هم هستند و در یک نقطه اشتراک دارند قطر شاخه نباید در هیچ جایی ضخامتش فرق کند از جایی که اشاره شده خطی به سمت دیگر میکشیم .اندازه ان اگر به اندازه طول ماهیجه قبلی باشد بهتر است اما کوتاه بلندی ان اگر از حد متعارف بیشتر نباشد موردی ندارد

اسلیمی فیلی

خط بعدی هم از داخل دایره میانی و به موازات خط اول میکشیم

اسلیمی فیلی

خط بعدی دوباره از دایره میانی و طوری که در بیرون در محل مورد اشاره به خط اول که رسم شده بود مماس شود

اسلیمی فیلی

خط چهارم ماهیچه هم به خط دوم مماس میشود

اسلیمی فیلی

انتهای شاخه اسلیمی دارای یک شکل بنام سر اسلیمی است که بنا به خواست و قلم طراح متفاوت است

اسلیمی فیلی

اسلیمی فیلی

دقت کنید خطوطی که از روی هم رد شده اند به این ترتیب پاک میکنیم

اسلیمی فیلی

این قسمت زیر و رو شدنش دلخواهی است و مهم نیست کدام زیر یا رو باشد

اسلیمی فیلی

اسلیمی میتواند دارای تزئینات اینچنینی باشد دقت کنید اول کلیت قضیه باید ترسیم شود بعد قسمتها الحاق شود. به نقطه چینها دقت کنید

اسلیمی فیلی

نمونه ساده یک اسلیمی فیلی توخالی کمی پر تزئین تر

اسلیمی فیلی

منبع
جواد براتی طراح و مدرس فرش ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا