مطالب ویژه

  4 هفته پیش

  نگاهی به نقش ماری گُل (بخش دوم)

  نیاز محمد محمد نیازی، نقشمایه گُل تركمن را مارگُل یا جای پای شتر نامیده است. او می گوید كه مارگُل…
  20 شهریور 1400

  نگاهی به نقش ماری گُل (بخش اول)

  نگاهی به تاریخ فرش تركمن اقوام و طوایف گوناگونی در طی سالیان دراز وارد ایران شده و در نواحی مختلف…
  13 شهریور 1400

  علی ا کبر فدایی

  زوایای زندگی و فعالیتهای هنری وی دشوار است؛ زیرا هیچگونه اطلاع مکتوبی از زندگی، روش کار و فراز و فرودهای…

  مطالب جدید

   4 هفته پیش

   نگاهی به نقش ماری گُل (بخش دوم)

   نیاز محمد محمد نیازی، نقشمایه گُل تركمن را مارگُل یا جای پای شتر نامیده است. او می گوید كه مارگُل…
   20 شهریور 1400

   نگاهی به نقش ماری گُل (بخش اول)

   نگاهی به تاریخ فرش تركمن اقوام و طوایف گوناگونی در طی سالیان دراز وارد ایران شده و در نواحی مختلف…
   13 شهریور 1400

   علی ا کبر فدایی

   زوایای زندگی و فعالیتهای هنری وی دشوار است؛ زیرا هیچگونه اطلاع مکتوبی از زندگی، روش کار و فراز و فرودهای…
   دکمه بازگشت به بالا