رنگ و رنگرزی

چند فرمول رنگرزی

در جدول زیر فرمول های اساسی تهیه چند رنگ با اهمیت برای رنگرزی کلاف های دولا با استفاده از رنگ های طبیعی و دندانه دار مختلف را در یک مقیاس کوچک فقط به منظور شناخت پاره ای از عناصر رنگ دار و نسبت های ترکیبی برای تولید رنگ های گوناگون را شرح می دهیم .

رنگ

مقدار مواد

رنگ لاکی

روناس 2.25 کیلوگرم ، زاج سفید 700 گرم ، قره قوروت 700 گرم

عنابی

روناس 2 گرم ، پوست برونی گردو 2.2 گرم ، زاج سفید 700 گرم ، قره قوروت 600 گرم

تریاکی

روناس 850 گرم ، پوست برونی گردو 850 گرم ، برگ مو 850 گرم ، زاج سفید 550 گرم

شتری

روناس ، پوست برونی گردو ، برگ مو از هر کدام 600 گرم ، زاج سفید 300 گرم

زردآلویی

روناس 175 گرم ، زاج سفید 175 گرم ، برگ مو 150 گرم ، اسپرک 55 گرم

سبز

برگ مو 1.7 کیلوگرم ، نیل 27 گرم ، سود 25 گرم ، هیدروسولفیت 50 گرم ، زاج سفید 550 گرم

آبی روشن

نیل 10 گرم ، سود 25 گرم هیدروسولفیت 50 گرم

سرمه ای

روناس 125 گرم ، نیل 125 گرم ، سود 25 گرم ، هیدروسولفیت 50 گرم

مشکی

روناس 150 گرم ، نیل 150 گرم ، سود 40 گرم ، هیدروسولفیت 90 گرم

منبع
افسانه جاویدان فرش ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا