در حاشیه

چند سوال و جواب کوتاه

مهمترین مراکز فرشبافی تونس؟

قالیهای صادراتی این کشور در منطقه قیروان و قالیهای مورد نیاز بازار داخلی در قطیفه بافته می شود

ویژگی عمومی فرش قیروان؟

 • گره متقارن و پرز کوتاه
 • پرز ضخیم
 • بافندگان زن
 • شباهت طرحها به فققاز و اناتولی
 • استفاده از رنگهای طبیعی

قالیچه های الوچه؟

به دلیل استفاده از رنگ قرمز در زمینه فرش قیروان تونس این قالیها به قالیچه های  الوچه مشهور است

برخی اطلاعات در خصوص قالیبافی در تونس ؟

 • خانگی است
 • دستمزد بسیار پایین است
 • حدود 130000 نفر بافنده دارد
 • عدم بکارگیری اطفال در کارگاههای قالیبافی
 • پشم داخلی کفایت نمی کند و واردات پشم انجام می شود
 • رجشمار قالی به سمت افزایش تراکم است
 • صادرات قالی تونس توسط توریستهای اروپایی انجام میشود
 • توریستهای المان و فرانسه و ایتالیا 6 متری
 • توریستهای بلزیکی و انگلیسی 120 در 250 سانتی متری

نوع پیوند ری اکتیو پشمی با پشم؟

کووالانس

شفافیت کدام رنگزا بیشتر است؟

رنگزای ری اکتیو

نقش نمک سولفات سدیم در رنگرزی با رنگزای اسیدی قوی:

کاهش سرعت رنگرزی در دمای زیر 60 درجه

نقش اسید در رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی؟

 • کمک به یونیزه شدن بیشتر عاملهای امینوی پشم
 • کمک به افزایش سرعت رنگرزی
 • کمک به افزایش جذب و رمق کشی

کدام پشم برای کدام قالی؟

تا جایی که امکان دارد از پشم بومی ایران بخصوص بلوچ خراسان جنوبی؛ کرمان و سیرجان؛ بختیاری و قشقایی و کرد و .. استفاده کنید برای قالیهایی که عملیات شور کاملی در پیش دارند از پشم بلوچ کمتر استفاده کنید یا هم بصورت ترکیبی و مخلوط با سیرجان استفاده شود

با بزرگ شدن مولکول رنگ شفافیت رنگزا؟

 • بیشتر می شود
 • کمتر می شود

کدامیک از الیاف زیر از الیاف بشر ساخت محسوب میشوند؟

ویسکورز

کدامیک از الیاف زیر عایق رطوبتی است؟

پشم

کدام لیف در مقابل شعله کز کرده و به سوختن ادامه نمی دهد و خاکسترش پفکی و شکننده است؟

پشم

سه راه مهم شناخت الیاف و تشخیص نوع لیف؟

 • سوخنن
 • مشاهده میکروسکوپی
 • حلالیت در حلالها

چرا پشم عایق رطوبتی است؟

ساختار مولکولی لایه دار آن که همواره مقداری هوا در داخل آن وجود دارد

الیافی که ممکن است بنام ابریشم به بافنده فروخته شوند و راه تشخیص؟

 • الباف بشر ساخت ویسکورز و استات که با سوختن لیف مشخص می شود
 • الیاف پلی استر که با سوختن لیف قابل تشخیص است

گره رایج در فرشبافی اسپانیا؟

تا قبل از قرن هفدهم از گره اسپانیولی استفاده می شد ولی بعدها گره متقارن رایج شد

عمده ترین مشخصات فرش اسپانیا؟

 • تار و پود و پرز پشمی
 • رنگهای غالب قرمز و ابی و زرد
 • چله های قرمز و زرد

مقاطع تاریخی فرش اسپانیا؟

قرون چهاردهم تا هیجدهم میلادی  که هر قرن شاهد ویژگیهای خاصی هستیم

مهمترین و مشهورترین فرش اسپانیا در قرن پانزدهم؟

فرش سیناگوگ که دارای حاشیه کوفی  و در متن درختی سراسری دارد سیناگوگ synagogue به معنای کنیسه و عبادتگاه است و علت آن این است که طرح آن با کنده کاری زیارتگاههای یهودیان مشابه یکی است

خصوصیات عمده فرشهای قرن چهاردهم اسپانیا؟

 • استفاده از طرح لانه زنبوری در زمینه
 • استفاده از ارم ها و نشانهای خانوادگی
 • استفاده از موتیفهای اساطیری همانند مرد وحشی و شیر و قلعه
 • استفاده از حاشیه های کوفی و هندسی
 • ابعاد فرش در ابعاد بلند و باریک

خصوصیات عمومی فرشهای قرن پانزدهم  اسپانیا؟

 • منطقه الکار مهمترین مرکز فرشبافی اسپانیا بود
 • طرحهای ابری و هولباین گل ریز و گل درشت در اسپانیا کپی برداری و بافته شد با تغییرات جزئی

نتیجه بازرسی های مداوم تامین اجتماعی در کارگاههای قالیبافی؟

 • فله بافی
 • تولید مازاد بر تقاضا
 • اتلاف منابع
 • کاهش سطح دستمزد بافندگان
 • رشد بیکاری پنهان

مناطق مهم بافت قالی در همدان؟

 • مهربان
 • ننج
 • گجانه
 • جوراقان
 • خمسه
 • کلجوک
 • بهار
 • جوزان
 • و مناطق شهری

دوغی اراک از دیدگاه سیسیل؟

پشم دندانه داده شده با زاج سفید به مدت دو روز در محلول  آب وروناس و دوغ خوابانده و سپس پشم را خارج کرده به مدت 48 ساعت در اب روان قرار میدهند روش دیگر آن است که بجای آب روان چند ساعت در افتاب قرار دهند

در مناطق مرکزی ایران برای بدست آوردن رنگ زرد از جه رنگزایی استفاده می شود؟

برای رنگ زرد از اسپرک و پوست انار استفاده می شود

در خراسان جنوبی برای بدست آوردن رنگ زرد از جه رنگزایی استفاده می شود؟

برای رنگ زرد از برگ مو و برگ توت  و کاه استفاده می شود

در استان فارس برای بدست آوردن رنگ زرد از جه رنگزایی استفاده می شود؟

برای رنگ زرد از جاشیر استفاده می شود

رنگهای رایج در قالی استان مرکزی و ساروق؟

 • طلایی
 • قهوه ای
 • عبایی
 • موشی
 • شتری
 • خاکی
 • برگ سنجدی
 • سورمه ای
 • آبی
 • گلنار
 • صورتی
 • دوغی
 • پیازی
 • بادامی
 • نارنجی
 • سبز روشن
 • سبز سیر

رنگهای رایج در قالی همدان؟

 • انواع سبز و آبی
 • زردطلایی
 • قرمز و گلی
 • پنبه ای
 • صورتی
 • زرشکی
 • حلوایی

رنگزاهای رایج در همدان؟

 • پوست انار
 • پوست گردو
 • روناس
 • اسپرک و کاه و برگ مو
 • ریشه ریواس
 • نیل و اسپرک

رنگزاهای رایج در بیجار؟

 • پوست انار
 • پوست گردو
 • پوست انار و پوست پیاز و دانه ورک برای شتری
 • قرمزدانه
 • اسپرک
 • نیل و اسپرک

رنگزاهای رایج در سنندج؟

 • روناس
 • پوست انار
 • پوست گردو
 • پوست انار و پوست پیاز و جفت برای شتری
 • قرمزدانه
 • اسپرک
 • نیل و اسپرک
 • روناس

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ ابی باز؟

سود و هیدرو سولفید و نیل

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ ماشی؟

سود و هیدرو سولفید و نیل و پوست گردو و زاج سفید

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ ساقه ای؟

سود و هیدرو سولفید و نیل و برگ مو و اسپرک و زاج سفید

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ سبز؟

سود و هیدرو سولفید و نیل و برگ مو و زاج سفید

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ لاکی؟

روناس و زاج سفید و قره قوروت

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ عنابی؟

روناس و زاج سفید و قره قوروت و پوست کردو

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ قهوه ای؟

روناس و زاج سفید و پوست گردو

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ شتری؟

روناس و زاج سفید و قره قوروت و پوست گردو و برگ مو

مواد لازم برای رنگرزی پشم به رنگ مشکی؟

روناس و زاج سفید و نیل و هیدروسولفید و سود

مهمترین عواملی که باعث کاهش جایگاه فرش ایران شده اند؟

 1. مواد اولیه نامرغوب
 2. بی گره بافی
 3. استفاده از ماشین برای بافت
 4. قاچاق فرش
 5. بدل بافی
 6. قیمت تمام شده
 7. عدم توجه به سلایق و نیازهای بازار

نکات مهمی که در رنگرزی پشم با نیل باید رعایت شود؟

 • حمام را شلاق نزنید
 • کلاف بیرون از محلول نباشد
 • خوشار زدن و هوادهی کلافها دقیق انجام شود
 • برای بدست اوردن گروه رنگهای تیره رنگرزی در چند مرحله انجام شود

این سخن ادواردز که”در هیچ کجای ایران روناس به این خوبی بعمل نمی اید”مربوط به کجاست؟

جوشقان

رنگزاهای کاربردی در قالی کرمان؟

 • قرمزدانه
 • روناس
 • پوست گردو
 • اسپرک
 • پوست انار
 • برگ مو
 • کاه
 • حنا
 • زاج سفید

رنگهای متداول در قالی کرمان؟

 • لاکی
 • گلخاری
 • چهره ای
 • گل اناری
 • لاکی
 • جوزی
 • سوسنی
 • چهره ای
 • دوغی
 • روناس فیروزه ای
 • نخودی
 • نیلی
 • انواع سبز

اوج و عظمت هنر فرشبافی در فرانسه؟

اوج قالیبافی فرانسه  قرون 17 تا 19 میلادی یعنی 1620 تا 1860 می باشد و سپس فرش ماشینی جایگزین شد

انواع  فرش در فرانسه؟

 • موکت
 • تاپستری
 • نیدل ورک
 • فرش گره دار

مهمترین کارگاههای فرش بافی فرانسه در کدام مناطق مستقر بوده اند؟

 • لور
 • ساوونری
 • کارگاه گوبلن
 • بیواس
 • آبوسون

سبکهای مهم قالیبافی فرانسه؟

 • سبک ساوونری
 • سبک ابوسون

خصوصیات فرشهای ساوونری؟

نخهای تار در دو سطح کاملا متمایز قرار داشتن (لول باف)

تارهای هر 10 خفت رنگی متمایز داشت تا بافنده اشتباه نکند

پرز قالی عمدتا پشمی بود

کاغذ طراحی از اواسط قرن 17 رایج شد

فرشها با گره متقارن و بزرگ پارچه بافته شد

خصوصیات فرش سبک ابوسون فرانسه؟

تارها فشرده نبوده و در یک سطح قرار دارند (تخت باف)

این فرشها گرانتر از فرشهای ساوونری بودن

عمواوغلی و صابر لویی شانزدهم فرانسه چه کسانی بودند؟

بلانگر و سن انژه

وزن هر عدل پشم الیاف خام طبیعی و نخ و خامه  چقدر است؟

سلام وزن عدلی پشم خارجی بستگی به شرکت تولیدی ان دارد ولی انچه که مرسوم است و ایرانیها بیشتر اقدام به وارد کردن ان میکنند عدل های 300 و 400 کیلویی است نکته مهمی که در انجام واردات و صادرات وجود دارد حجم محصول است به اصطلاح‌ (کوپ) که داخل کانتینر رو با نظم پر کنه و پشم های داخلی هم به همین منوال البته با وزن های کمتر معمولا 160تا 250کیلوی بازم هم تاکید می‌کنم بستگی به صادر کننده محصول دارد و نوع درخواست ایشان ونوع کانتینر. و در مورد پشم ریس شده انچه که معمول است هر عدل نخ پشم 20بقچه ای بوده که برای نخهای دباغی حتما همین طور است. و در موردنخ پشم های بوی و یا شسته به علت حجم بیشتر بقچه ها معمولا 16بقچه ای ویا کمتر عدل میشه (نا گفته نباشه که استاندارد خواصی نداره بیشتر به سلیقه تولید کننده و یا سفارش دهنده محصول بر میگردد) و عدل پنبه (نخ تولید شده محصول نهایی) معمولا در گذشته 20بقچه ای مرسوم بود ولی در سالهای اخیر به علت جا بجای راحتر و مصرف کمتر عدل 10بقچه ای هم رواج یافته. و در ابریشم هم همین منوال البته بیشتردر عدل های  60کیلویی!

پتانسیل های بالقوه قفقاز برای فرشبافی؟

مراتع گسترده و همیشگی؛آب و هوای معتدل و افتاب مناسب؛وجود 6000 گونه گیاهی و در نتیجه وجود رنگدانه های گیاهی؛کشت پنبه؛دامداری و وجود اقوام و ایلات مختلف

قفقاز شامل کدام کشورهاست؟

آذربایجان و ارمنستان و گرجستان

سیر کلی نقوش قالی های قفقاز؟

 • تا قبل از قرن پانزدهم طرحها شامل سیمرغ و اژدها و نقوش حیوانی بوده
 •  قرن پانزدهم شامل لوزیهای ساده با ردیف خانه های مربع شکل با نقوش ترکیبی هشت ضلعی کنگره دار
 • قرن هفدهم تا نوزدهم موتیفهای گل و بوته الهام گرفته از ایران
 •  قرن نوزدهم به بعد نیز عناصر طرح و نقش ایرانی بر طرحهای قفقاز ادامه یافته است

خصوصیات فنی قالیهای قفقاز؟

 • طولی بودن بافته ها گاه تا 8 متر
 • گره متقارن
 • استفاده از پشم سه لا بعنوان چله
 • دارا بودن ریشه در یکطرف و یا ریشه های بسیار کوتاه در دو طرف
 • طول بلند پرز  بخصوص در مناطق کوهستانی
 • رنگ قرمز روناسی از شید اجری تا ارغوانی تیره

مهمترین مراکز بافت قالی در قفقاز؟

 • کوبا و شیروان
 • گنجه و قزاق
 • قراباغ

مهمترین گروههای قالی کوبا و شیروان؟

 • کوبا
 • شیروان
 • باکو

مهمترین گروههای گروه فرش کوبا؟

دیویچی و گوناخ کند

عمده تربن طرحهای منطقه دیویچی؟

 • گاراگاشلی (ابرومشکی)
 • شاه نظر لی
 • ملا کمالی
 • لیا جادی
 • پیر بدیل
 • بی لی جی (دانا)
 • اجاق (اتش)
 • چراغ

عمده ترین طرحهای منطقه گوناخ کند؟

 • عروجی
 • عرفی
 • جمیل
 • افوجا
 • جک
 • قریز
 • جیمی
 • خاشی
 • ارسلان
 • خان
 • سلمه سویود (درخت چنار)

خصوصیات قالیهای کوبا؟

 • چون بافندگان مسلمان هستن طرح محرابی بیشتر دیده میشود
 • پرز کوتاه و رجشمار متوسط دارند
 • محراب قالی کوبا یک چهار چوب ساده دارد که طاق محراب 4 تا 6 گوشه دارد
 • حاشیه کوفی دارند
 • بافت سوماک رایج است که موتیف خر چنگی در آن رایج است

نخی که نمره دنیر آن 9000 است نمره متریک و تکس آن؟

نمره متریک این نخ یک و نمره تکس آن 1000 خواهد بود

4500 متر از نخ نمره 2 فرانسوی چند گرم وزن دارد؟

2250 گرم

هر متر خامه 20 چهارلا باید چند گرم وزن داشته باشد؟

4 گرم

چگالی فرش چیست؟

چگالی فرش عبارتست از تراکم پرز در متر مربع در میلی متر ارتفاع

آیا با افزایش تراکم مصرف وزنی مواد اولیه نیز افزایش می یابد؟

خیر

مهمترین گروههای فرش شیروان از نظر طرح و نقش کدامند؟

 • شماخا
 • مارازا
 • کیوردمیر
 • کازی ماکومد

دو منطقه مهم فرشبافی باکو؟

شبه جزیره آپشرون و ناحیه خیزی

ایت لیق ترکمن؟

دستبافته ای که بر روی متوفی کشیده می شود

اسمالیق ترکمن؟

جامه دان بافته شده

اجاق باشی؟

فرشی که اطراف اجاق یا تنور داخل چادر را می پوشاند

اوک باشی یا اوق باشی؟

دستبافته ای کیسه ای شکل برای حمل چوبهای تاق الاچیق

نمازلیق؟

سجاده و جا نمازی

خالیق؟

قطعه ای برای تزیین جلوی سینه شتر یا تزیین درب ورودی

چرلیک؟

روکش زین اسب

قارچین؟

پشتی

مهمترین قبیله های تولید کننده قالی ترکمن تا اواخر قرن سیزدهم؟

 • سالور
 • چدر
 • تکه
 • ساریک یا ساریق
 • ارسای
 • یموت

مشکووا کدام قبیله ترکمن را پدر قالیبافی ترکمن توصیف می کند؟

سالور

بهترین فرش ترکمن ایران را کدام قبیله می بافد؟

تکه

بیشترین تولید فرش ترکمن مربوط به کدام قبیله است؟

اتابای و جعفربای

مهمترین خصوصیات قالی ترکمن ایران؟

 • رنگرزی طبیعی  ولی متاسفانه الان اغلب شیمیایی
 • گره ایل تکه متقارن مابقی اقوام نامتقارن
 • شیرازه متصل
 • تک پوده و تخت
 • کوچک پارچه
 • رنگ قرمز غالب است
 • ساختار عشایری

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا