رنگ و رنگرزی

معرفی 10 کتاب رنگرزی

عنوان

موضوع

مولف

انتشارات

شابک

ترمه‌های سلطنتی ایران و كشمیر

رنگهای گیاهی، ترمه – ایران، رنگ و رنگرزی – ترمه

رحیم عناویان، ژرژ عناویان، تومویوكی یامانوبه

فرهنگستان هنر

978-964-2986-28-6ر

هنر رنگرزی طبیعی

رنگ و رنگرزی ، رنگهای گیاهی

علی دارابی ، جنی دین

كمیته امداد امام خمینی (ره)، مركز آموزش عالی علمی – كاربردی

964-94667-8-9

رنگرزی الیاف با رنگ‌های طبیعی

رنگ و رنگرزی ، رنگ و رنگرزی – الیاف نساجی ، رنگهای گیاهی

داود نقلانی ،مهدی حیاتی ،مجید منتظر

موسسه آموزش عالی علمی – كاربردی جهاد كشاورزی

964-95217-4-7

رنگرزی طبیعی و استخراج رنگدانه از گیاه اسپرك

رنگ و رنگرزی ، رنگسازی ، رنگهای گیاهی

داود امیری

شباهنگ

978-964-2732-53-1

رنگرزی طبیعی با رنگینه‌های طبیعی (رشته هنر(

آموزش از راه دور – ایران ، رنگ و رنگرزی – آموزش برنامه‌ای

حمید آقاخانی ،سیمین افشارنیا

دانشگاه پیام نور

978-964-387-292-2

فرایندهای شیمیائی و رنگرزی پوست و چرم

چرم – صنعت و تجارت ، پوست (فرآورده)- دباغی و رنگرزی ، پوست (فرآورده) – صنعت و تجارت

حسین نجفی‌كوتنایی ،مهرداد حاجیلاری ،زهرا متقی ،مسعودكشه‌فراهانی ،پیمان ولی‌پور ،عبدالغفار عبادی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیركبیر

978-964-8737-94-3

روش‌های شناسایی الیاف و مواد كمكی (مقدمات، رنگرزی، چاپ و تكمیل) در شیمی نساجی

الیاف نساجی ، رنگ و رنگرزی – الیاف نساجی ، شیمی نساجی ، رنگ و رنگرزی – شیمی ، رنگ و رنگرزی – پشم

حسین نجفی‌كوتنایی ،حمیدرضا موحد ،مسعود كشه‌فراهانی ،علی اشجاریان

جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیركبیر(

978-964-210-036-1

رنگرزی الیاف مصنوعی و مخلوط

رنگ و رنگرزی – الیاف نساجی ، رنگ و رنگرزی – سلولز ، رنگ و رنگرزی – پشم

حسین نجفی‌كوتنایی ،پیمان ولی‌پور ، رضا آصفی‌پور ،امیرهوشنگحكمتی

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیركبیر

978-964-210-015-6

رنگرزی الیاف و نخ (پشم، ابریشم، پنبه)

رنگ و رنگرزی، رنگهای نساجی، رنگهای گیاهی

نسرین صدری

جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیركبیر(

964-8737-26-6

ساختمان شیمیائی الیاف پشم و چاپ، رنگرزی با رنگزاهای نساجی

شیمی نساجی ، رنگ و رنگرزی – شیمی ، پشم ، رنگ و رنگرزی – پشم

حسین نجفی‌كوتنایی ،مهرداد حاجیلاری ،خسرو فریزاده ،علی اشجاریان ،سیدمحمد ریسیان

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیركبیر

978-964-8737-93-6

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا