در حاشیه

محاسبه زمان بافت

تعیین زمان بافت یک تخته قالی و یا قالیچه در مراکز گوناگون بافندگی ایران بطور دقیق تا حدودی دشوار است و دلیل آن نیز سرعت عمل متفاوت بافندگان هر ناحیه و گره زنی و سایر عملیات مربوط به بافت است.

بافندگان مزد بگیر که بر اساس تعداد گره اجرت کار را دریافت می کنند اصولا ناچارند سریعتر کار کنند . در حالی که کسانی که برای خود می بافند احتمالا عجله ای به تند کاری نداشته و به جای سرعت زیاد ، کیفیت مطلوب تری را برای دست بافت های خود می خواهند . عمل تند بافی در قطب های بافندگی هر ناحیه نیز گاهی متغیر است . به عنوان مثال در بخش آران (کاشان) بافنده ها تند کارتر هستند . در عوض در راوند ، بخش وابسته دیگری به این شهر ، بافنده ها کند کارتر و با دست بافته های شسته رفته تری هستند .

بطور کلی محاسبه زمان بافت یک تخته فرش به این شرح است (به عنوان مثال شهر تبریز در نظر گرفته می شود) : برای بافت یک قالی 3 * 2 متر چهل رج (40 گره در 7 سانتی متر) توسط بافنده ماهر ، که روزانه 5000 گره می زند ، 392 روز وقت لازم است .

بر اساس فرمول زیر :

مساحت یک گره ذرعی بر حسب سانتی متر مربع 49=7*7 تعداد گره های موجود در یک گره ذرعی مربعی 1600=40*40

مساحت یک قالی شش متری بر حسب سانتی متر مربع 60000=300*200

تعداد گره ذرعی در مساحت یک قالی شش متر مربعی 1224=49/60000

تعداد کل گره های موجود در مساحت این تخته فرش 1958400=1600*1224

تعداد روزهای کار برای بافت فرش 392=5000/1958400

در بافت یک تابلوی ظریف با رج شمار صد (100 گره در 7 سانتی متر) به اندازه های 25/1*1 متر ، کل گره های رقم 980/548/2 است که از حاصل ضرب 1428 گره در عرض و 1785 گره در طول فرش به دست آمده است . زمان اشتغال برای بافت این تابلو بدون محاسبه زمان چله کشی و تهیه ی مصالح توسط یک استادکار و یک بافنده ی ساده در حدود 440 روز تخمین زده می شود . نکته مهم در بافت این گونه تابلو ها تهیه ی مقدمات اولیه و آماده سازی مصالح از قبیل تهیه نقشه ، نقطه چینی و آماده کردن تعداد قابل توجهی کلاف های رنگی متناسب است که کارفرما تقریبا یک سال وقت برای آن صرف می کند.

منبع
کتاب افسانه جاویدان فرش ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا