نقوش و طرح های فرش

طراحی و نقاشی فرش جلسه دهم (معرفی سبک استاد جمشیدی قم)

جمشیدی یکی دیگر از کارهای نو ظهور و جدید قم سبک جمشیدی میباشد که بانی و تولیدی آن استاد محمد جمشیدی هستند که انشاالله سلامت و شاد باشند.

بدین صورت میباشد که بک گراند این سبک تماما از گلهای ریز خونه شمار یا به اصطلاح پاره سیبی و یا برگرفته از گلهای ریز قفقازی میباشد که البته سبک قفقازی یا هریس با تم تمام شکسته اجرا میشود به این معنی که گل شاخه برگ جدا کننده و حتی اسکلت سازی با تم شکسته همراه با هندسی میباشد ولی در سبک جمشیدی گلها خونه شمارند ولی برگهای ریز و بندها و مابقی فاکتورها معمولی و رقصان میباشد. یعنی غیر شکسته.

در اینجا گریزی به هریس و یا در مرحله کاملتر به قفقازی میزنیم و به مطلب خاص این کار و طریقه هریس کشی و یا شکسته کشی اشاره میکنم اجمالا و کوتاه در یک گل.

گل شکسته قفقازی

این ابتداییترین و آسانترین راه تبدیل یک قلم رقصان وروان را به سبک تقریبا هریس یا قفقازی است وبا این پیش عکس و توضیح مختصر میتوانیم گلهای جمشیدی را بهتر ببینیم و مقدمه ای باشد برای سبک قفقازی که اگر عمری بود خواهم گفت.

گل شکسته قفقازی

با دقت در این دو گل که از نظر طراحی شبیه به هم و از یک جنس هستند میتوانید به گل شکسته قفقازی سمت راست و گل با مداد و سبک رقصان یا معمولی سمت چپ را از هم تشخیص دهید.

گلهای نشان کردهگلهای نشان کرده گلهای پر استفاده سبک جمشیدی است که بیشتر از این شش گل استفاده میشود

گلهای اصلی سبک جمشیدیاین گلها گلهای اصلی سبک جمشیدی میباشد که به فراخور نیاز و مقدار جای مانور استفاده میشود

سبک جمشیدی با گلهای ریز خانه شمار و بندهای اسلیمی پر میشود و پس از آن با فاکتور هایی از قبیل سربازان هخامنشی، فیل، ابنیه اسلامی کوچک یا ماکت گونه، ظروف قدیمی، تاج پادشاهان، گلدان زیبا در لچک یا گوشه حاشیه پهن و یا ستونهای تخت جمشید و…. تزیین میشود مثل عکس زیر

جمشیدیکار خودم ذرع و نیم

جمشیدیجمشیدی کار خودم ۱۰سال پیش

تاج و سرباز هخامنشیاستفاده از تاج، سرباز هخامنشی، فیل و ابنیه قدیمی به صورت شماتیک.

تاج و فروهرتاج و فروهر در جمشیدی

تخت جمشیدبه گلها نگاه کنید که در یک گردش اسلیمی با برگهای کوچک طراحی شدند و در کتیبه ها از آثار و ظروف و به صورت نمادین از اشکال تخت جمشید استفاده شده.

جمشیدیاستفاده از ظروف

قفقازیکاربری گلهای شکسته و به اصطلاح قفقازی یا خونه شمار

گلدانیگاهی در بعضی از نقاط کار نقاش از قلمی درشت تر و گلهایی بزرگتر استفاده کرده و با طراحی گلدانی در گوشه کار یا وسط راست رو بغل در حاشیه پهن یا نقاط دیگر اقدام به کشیدن گلها و شاخ و برگ رقصان میکند

طراحی گلدان و گلهای بزرگتر در فرشی که تمامی گلهای آن ریز میباشد و ضد و نقیض زدن قلم به صورتی که در تم اصلی کار که تقریبا ۷۰ درصد قلم فرش میباشد گلها ریز و شکسته و یا به اصطلاح قفقازی و خونه شمارند و در چند نقطه گلدان و گلهایی زده میشود که دقیقا برعکس هم بزرگترند و هم قلم رقصانی دارند و این تضاد شکسته و قفقازی با روان و رقصان خود زیبایی کار را بیشتر میکند و بزرگ و کوچکی هر دو المان در کنار هم نیز چشم را به کنجکاوی وادار میکند.

اساتید فرش در قم و یا تولیدی ها در چند سال گذشته بافت فرشهایی با ابریشم اسپرت را نیز تجربه کردند و با سبک جمشیدی نیز این کار را کردند و بدلیل ریز قلم بودن سبک جمشیدی و همراه کردن آن با الیاف اسپرت و بافت زمینه و گاهی رنگهای دیگر اسپرت به خورد شدن این کار دامن زدند و به نظر بعضی اساتید این کاربری ابریشم اسپرت و سبک جمشیدی که خود دارای قلمی ریز میباشد کار را خورد نشان میدهد.

سبک جمشیدی را میتوان فرشی موزه گونه دانست بدلیل فاکتور های تخت جمشید و ظروف قدیمی و استفاده از شمشیر سپر و نیزه و کمان و تاج پادشاهان این سبک به فرشی چون موزه یا کلکسیونی از زمان هخامنشی تبدیل شده است.

تم رنگ آمیزی این سبک با اکثر زمینه ها بافته شده و گلها و بند و شاخه این سبک دارای تعداد رنگ کمی هستند. از رنگهای تند و گرم یا به اصطلاح جیغ استفاده نمیشود .

این سبک مخصوص و ثبت به نام استاد بزرگوار جمشیدی میباشد و دوستان دیگر نقاش نیز کارهایی با شباهت به این سبک را طراحی کردند و مسلما پرچمدار این سبک استاد محمد جمشیدی میباشد.

منبع
استاد علی فرد طراح و نقاش فرش سبک قم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا