نقوش و طرح های فرش

طراحی سنتی قسمت سوم (طراحی برگ کنگره ای)

همان گونه که حقیر عرض کردم فراگیری اصولی و خوب برگ بادامی نقش بسیار مهمی در ترسیم بسیاری از موتیف ها دارد. به این برگ توجه کنید

برگ کنگره ای

برگ کنگره ای

برگ کنگره ای که امشب قصد بیان ساختار ان را دارم از دل همین برگ بیرون می آید. باز هم متذکر میشوم که گفته های حقیر مبنی بر اصل بودن تمام آنچه بیان میشود نیست بلکه شاید نگاهی دیگر به مقوله طراحی سنتی باشد

برگ کنگره ای

اگر زاویه این فرمی را در نطر بگیرید میبینید که حروفی روی ان ذکر شده. که میتوان آنها را در برگی که ترسیم کرده بودم بیابید یعنی برای ترسیم بهتر و هندسی تر شکل میتوان تا حدودی ان را به قالب کشید

برگ کنگره ای

به نحوه ترسیم خطوط با توجه به اعداد آن حتما توجه بفرمایید. دقت کنید همیشه خطوط داخل قوس کوتاهتر از بیرون رسم میشود

برگ کنگره ای

این گفته ها تماما برای به قید و بند کشیدن تصویر و ماندگار کردن ان درذهن است. حالت اصولی و زیبای برگ را در این فرم میتوانید ببینید. توجه کنید که تمام موارد در ان لحاظ شده است

برگ کنگره ای

مهم نیست سایز و اندازه و پهنای برگ چه مقدار است بلکه اهمیت در تناسباتی است که باید رعایت شود. اگر به فرم گنگره برگ توجه کنید میبینید که میشود به آن به حالت یک شصت نگاه کرد ودر ترسیم نوعی خط را کشید که به ان حالت نزدیک باشد.

برگ کنگره ای برگ کنگره ای

هر چقدر این دو سو به هم نزدکی از نظر فرم ترسیم داشته باشند برگ زیباتر خواهد بود ادامه تعداد کنگره ها هم از این نظم و ترتیب پیروی میکند از ین برگ میتوان با ترسیم صحیح اولیه و مقداری دخل و تصرف به اشکال دیگری هم رسید.

برگ کنگره ای

توجه داشته باشید که ابن برگ هم مانند برگ قبلی باید بتوانید در جهت های مختلف قدرت ترسیم آن را داشته باشید

برگ کنگره ای

اگر دقت کنید مراحل اول کامل رعایت شده فقط در انتها دو قوس آخر مانند قبل اما در جهت مخالف ترسیم شده است

برگ کنگره ای

منبع
جواد براتی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا