مواد و مصالح

شیوه محاسبه مولاريته محلول!

ما برای محاسبه مولاریته یک محلول نیاز به دو فاکتور داریم
۱- غلظت محلول بر حسب گرم در لیتر.
۲- جرم مولکولی ماده حل شده .

برای محاسبه جرم مولکولی میبایست جرم اتمی عناصر تشکیل دهنده را با هم جمع کنیم مثلا در مورد سود بفرمول NaOH :

جرم اتمی عناصر بشکل زیر است
Na = 23
O = 16
H = 1
اگر این اعداد با هم جمع شوند جرم مولکولی سود که ۴۰ هست بدست می آید

برای محاسبه مولاریته کافیست غلظت محلول را بر جرم مولکولی ماده حل شده تقسیم کنیم تا مولاریته محلول بدست بیاید
مثلا در مورد محلول سود ۴ گرم در لیتر :
غلظت = ۴ گرم در لیتر
جرم مولکولی سود = ۴۰
مولاریته :
4: 40 = 0.1

منبع
مهندس امیر منصور اربابی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا