مواد و مصالح

روش ریسندگی پشم با دست

ریسندگی پشم با دست بیشتر در بین روستاییان و عشای ررواج بسیار داشته و دارد كه به دو صورت استفاده از دوك یا به وسیله چرخ چوبی انجام میگیرد. ریسندگی به وسیله دست نیاز به مهارت زیادی دارد و در صورت عدم مهارت خامه از كیفیت مورد نیاز برخوردار نیست.

برای اینكه الیاف حلاجی شده پشم به صورتهای محكمی تابیده و جهت مصرف درایند، ریسیده می شوند. در گذشته این كار تنها به وسیله دست انجام می شد و پشم آماده و شسته شده را بعد از مرحله حلاجی به كمك وسیله ای چوبی با نام دوك می ریسیدند، ریسندگی با دوك به این شكل انجام می شد:

پشم رادر كلافهایی تقریبا به صورت تایس (تیت كردن) روی مچ دست قرار می دادند و در این حالت ، شخص ریسنده پشم را به تدریج از مچ دست به سمت دوك به مقدار زیادی باز نموده و به صورت نخ نیم تاب در آورده و با چرخاندن دوك با شیوه ای خاص به تدریج پشم نیم تاب را به سر دوك هدایت كرده و در اثر گردش دوك، پشم تاب لازم را یافته و به نخ تبدیل می شده و به دور دوك می پیچید. بعد از اینكه پشم ها ریسیده شدند برای رنگ آمیزی آماده می شوند بیشتر عشایر برای بافت گبه از پشم های خود رنگ استفاده می كنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا