نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت دوازدهم

در اين جلسه به اندازه گيرى نقشه هاى فرش در ابعاد ده گره، بيست گره، پشتى، ٩ مترى و ١٢ مترى مى پردازيم

ابتدا ده گره، بيست گره

پس اگر خواستيم اندازه ده گره بيست گره را در كاغذ ١٨٠ پياده كنيم ، به اين صورت عمل مى كنيم ، كه ده گره معادل ده تا ٤/٥ خانه مى شود ٤٥ خانه و بيست گره ما هم بيست تا ٤/٥ خانه معادل ٩٠ خانه محاسبه مى شود. پس اگر كارى را به صورت كامل خواستيم پياده كنيم اندازه كار ٤٥ در ٩٠ و در كار نيمه ٢٢/٥ در ٩٠ ودر كار ربعى هم ٢٢/٥ در ٤٥ خانه در نظر گرفته مى شود

و اما اندازه پشتى گفتيم كه اندازه استاندارد پشتى برابر است با ٦٠ در ٩٠ سانتى متر و با استفاده از يك تناسب ساده مى توانيم ، اندازه خانه شمار پشتى را در كاغذ ١٨٠ به دست آوريم

ذرع برابر با ٧٢ خانه ، و ٩٠ سانتى متر قد كار ماهم با استفاده از تناسب مى شود ٦٤/٨ خانه و در پهناى كار هم كه ٦٠ سانتى متر است مى شود ٤٣/٢ خانه

پس اگر پشتى را به صورت كامل خواستيم در كاغذ ١٨٠ پياده نماييم ، اندازه آن به صورت تقريبى معادل ٦٤ در ٤٣ گرفته مى شود ، ودر كار نيمه معادل ٢١/٥ خانه در ٦٤ ودر كار ربعى هم معادل ٢١/٥ خانه در ٣٢ خانه محاسبه مى شود و ممكن است توسط سفارش دهنده اندازه كمى تغيير كند

اما اندازه كار ٩ مترى در كاغذ ١٨٠

اندازه فرش ٩ مترى ٢/٥ در ٣/٥ مى باشد ، كه بر اين اساس پهناى كار كه ٢/٥ متر است ، دوتا ٧٢ خانه و ٣٦ خانه هم براى نيم متر اضافه مى شود كه جمعا ، پهناى كار معادل ١٨٠ خانه حساب مى شود و در قد كار هم ، سه تا ٧٢ خانه ٢١٦ خانه و نيم متر هم دارد كه اضافه مى گردد ، كه در مجموع مى شود ٢٥٢ خانه ، پس اگر كار ٩ مترى را خواستيم به صورت كامل پياده كنيم ، اندازه آن معادل ١٨٠ در ٢٥٢ خانه و در كار نيمه ٩٠ در ٢٥٢ خانه و در كار ربعى هم معادل ٩٠ در ١٣٦ خانه در نظر گرفته مى شود

و اما كار ١٢ مترى كه ٣ در ٤ مى باشد ،به صورت زير عمل مى كنيم

پهناى كار ٣ تا ٧٢ خانه كه مى شود ٢١٦ خانه و قد كار هم ٤ تا ٧٢ خانه كه مى شود ٢٨٨ خانه ، پس اگر كار دوازده مترى را خواستيم به طور كامل طراحى كنيم ، اندازه آن ٢١٦ در ٢٨٨ خانه در نظر گرفته مى شود و در كار نيمه ١٠٨ در ٢٨٨ خانه و در كار ربعى ١٠٨ در ١٤٤ خانه در نظر مى گيرند

در طى اين دوازده جلسه ، اندازه گيرى نقشه هاى سنتى در كاغذ هاى ١٢٠ و ١٤٠ و ١٦٠ و ١٨٠ ، به صورت مختصر بيان شد ، باشد كه توانسته باشيم تا حدودى عزيزان را نسبت به اين مهم آگاه كرده باشيم. عزيزانى كه تمايل به طراحى سنتى در اين نوع از كاغذ هاى نقشه دارند ، مى توانند ، قلم و كاغذ شطرنجى آماده نمايند تا در جلسه آينده با هم كار كنيم

نكته مهمى كه در اين مورد مى خواهم اشاره كنم اين است كه براى پيدا كردن مهارت لازم و تقويت دست طراح ، نياز است كه اين گونه تمرينات را انجام دهد و الا در كل نمى تواند موفق باشد

انشاءالله در جلسه آتى طراحى طره ها را به صورت تصويرى از ٣ ريشه اى به سمت بالا را باهم كار مى كنيم. يك تمرين ١٠ خطى هم جهت دست گرمى براى هفته آينده ، انجام دهيد ، البته اين طره ها را به دلخواه خود مى توانيد تغييراتى بوجود آوريد. آنها را نگه داريد تا در جلسات آتى آنها را در رنگ آميزى و نقطه كردن بكار ببريم

 

طره طره

منبع
منوچهر امیری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا