نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی و نقاشی فرش جلسه یازدهم

این جلسه بحث اندازه گيرى نقشه هاى فرش در كاغذ ١٨٠ مى باشد ، به ذكر مواردى در مورد نقشه فرشهاى شش مترى ، دو ذرع و ذرع و نيم مى پردازيم

عزيزان اگر بوسيله خط كش روى اين نوع از كاغذ ، ٧ سانتى متر را اندازه بزنيد حدود ٥٠ گره مى باشد كه البته در بعضى از مناطق به علت نوع بافت و مصالح رج شما ر پايين ترى را نشان مى دهد. ابتدا فرش ٦ مترى را كه ٢ در ٣ است اندازه آن را در كاغذ ١٨٠ مشخص مى كنيم. در جلسات گذشته گفتيم ذرع برابر ٤ چارك است و در كاغذ ١٨٠ برابر است با ٤ تا ١٨ خانه كه معادل ٧٢ خانه مى شود. پس يك متر كار ما در كاغذ ١٨٠ برابر است با ٧٢ خانه كه پهناى كار ٢ متر است ٢ تا ٧٢ خانه محاسبه مى شود كه میشود ١٤٤ خانه در قد كار هم كه ٣ متر است ٣ تا ٧٢ خانه محاسبه مى شود كه معادل ٢١٦ خانه مى شود. پس اگر كار ٦ مترى را خواستيم به صورت كامل در كاغذ ١٨٠ پياده كنيم اندازه آن بايد ١٤٤ در ٢١٦ خانه محاسبه شود.

و در كار نيمه معادل ٧٢ خانه در ٢١٦ خانه و در كار ربعى معادل ٧٢ خانه در ١٠٨ خانه اندازه گيرى مى كنيم. و اما در كار دو ذرع به اين صورت عمل مى كنيم. قد كار دو ذرع ، ٢ تا ٧٢ خانه كه مى شود ١٤٤ خانه و در پهناى كار هم معادل دوسوم قد حساب مى گردد كه مى شود ٩٦ خانه پس اگر كارى را در اندازه دو ذرع به طور كامل خواستيم در كاغذ ١٨٠ پياده كنيم اندازه آن بايد ٩٦ در ١٤٤ خانه گرفته شود. و در كار نيمه ٤٨ خانه در ١٤٤ خانه ، و در كار ربعى هم ٤٨ در ٧٢ خانه محاسبه شود.

و اما ذرع و نيم، ذرع ما ٧٢ خانه و نصف ذرع هم به آن اضافه مى گردد كه ٣٦ خانه مى شود كه در مجمرع قد كار ذرع ونيم معادل ١٠٨ خانه محاسبه مى شود و در پهناى كار هم دو سوم قد اندازه گيرى مى شود كه مى شود ٧٢ خانه پس اگر كارى را خواستيم به صورت كامل در غالب ذرع ونيم در كاغذ ١٨٠ پياده نماييم ، اندازه آن معادل ٧٢ در ١٠٨ خانه گرفته مى شود و در كار نيمه ٣٦ خانه در ١٠٨ خانه ودر كار ربعى هم ٣٦ خانه در ٥٤ خانه محاسبه مى شود

و اما مواردى را در مورد طراحى بر روى اين نوع از كاغذ را بيان مى كنم. كاغذ ١٨٠ كاغذى است كه كاربرد آن بيشتر براى كارهاى ابريشم كرك مرغوب مى باشد طراحى روى اين نوع از كاغذ ها بايد از ظرافت و دقت زيادى بر خودار باشد و تا حدودى همه اجزاى كار روى آن طراحى شود

عزيزانى كه تازه مى خواهند طراحى نقشه فرش را به صورت سنتى شروع كنند بايد مواردى را توجه داشته باشند كه به مراحل عالى برسند ابتدا عزيزان بايد از طره در آوردن يا كشيدن طره روى كاغذ شروع كنند به عنوان مثال از ٣ ريشه اى  تا ريشه هاى بالا طرح هاى متفاوتى را پياده كنند

لااقل به مدت ٦ ماه يا يك سال بايد نمونه هايى از طره را بتوانند در كاغذ پياده كنند. بعد از اينكه در اين مرحله توانست به نقاط قوت برسد مى شود او را به طرف رنگ كردن همين طره ها سوق داد و مدت ٦ ماه تا يك سال هم به رنگ كردن طره و نقطه كردن طره ها ى مورد نظر بپردازد اين كار موجب مى شود كه دست طراح از قوت لازم برخوردار شود به قول معروف زود خسته نشود بعد از اين مراحل مىشود او را به طرف طراحى حاشيه اى كوچك رهنمود كرد.

متاسفانه ديده مى شود كه به يكباره مى خواهد طرح شاه عباسى و يا طرح شكار گاه را پياده نمايد كه اين غير ممكن است در واقع كار طراحى مانند طى كردن مراحل تحصيل  در مقاطع ابتدايى به طرف دانشگاه مى باشد وبه يك باره وارد مرحله اى پيچيده از طراحى موجب دلسردى و سر خوردگى فرا گير را شامل مى شود پس عزيزانى كه علاقه مند به فن طراحى در زمينه فرش هستند سعى كنند مراحل كار را يك به يك طى كنند تا به مراحل بالا برسند انشاءالله در نظر داريم در جلسات آينده آموزش طره را از ريشه هاى پايين به طرف بالا را ارايه كنيم ودر مورد ساخت قلم موهاى نقطه چينى و رنگ آميزى هم مواردى را خدمت عزيزان ارايه كنيم.

منبع
منوچهر امیری طراح و نقاش فرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا