نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی و نقاشی فرش جلسه پانزدهم (شناخت رنگها و نحوه آماده سازی آنها)

با رنگهاى نقشه فرش دستباف به صورت سنتى آشنا میشویم و احيانا از تر كيب و يا شكل گرفتن اين نوع رنگها آگاه میشویم، بنابراين اين جلسه را اختصاص داديم به رنگهاى نقشه و تركيب آنها، ساخت رنگها، جهت استفاده در نقشه فرش دستباف به صورت سنتى

رنگ مشکی

مشكى، اين رنگ اگر با سورمه اى به نسبت مساوى تقريبا تركيب شود، از آن مى توان براى رنگ كردن استفاده نمود، در واقع كمى از قدرت رنگ مشكى كاسته مى شود و باعث مى شود، ريشه هاى كار در كاغذ نقشه محو نشود

جفتی سوخته

اين رنگ از تركيب رنگهاى قرمز با مقدارى مشكى توليد مى شود و مى توان براى پر رنگ كردن و يا كم رنگ كردن، رنگ مشكى را به مقدار لازم اضافه نمود، تا رنگ دلخواه به دست آيد

عباسی

عبايى يا دارچين، اين رنگ از تركيب گل ماشين يا به نوعى شترى و مقدار كمى قرمز توليد مى شود و براى غلظت آن مى توان رنگ قرمز را به تناسب تر كيب نمود، تا رنگ مورد نظر بدست آيد

شتری

اين رنگ براى استفاده كردن در رنگ و نقطه كارى در نقشه فرش كاربرد، دارد و براى اينكه از حالت زردى آن كمى كاسته شود، يه مقدار كمى مشكى به آن اضافه مى كنند، تا مورد استفاده واقع شود، البته براى رنگ نقشه بايد رنگ مورد نظر روشن تر باشد و براى نقطه كارى تيره گرفته شود

لاکی

گلى، يا قرمز كه مى تواند به صورت تيره و روشن در كار رنگ آميزى نقشه بكار آيد و از رنگهاى اصلى و گرم به حساب مى آيد

مسی

اين رنگ از تركيب گلى و سفيد حاصل مى شود و براى اينكه مقدارى از قرمزى آن كاسته شود، مقداركمى رنگ شترى به آن اضافه مى كنند، تا رنگ مورد نظر بدست آيد

پیازی

اين رنگ از تركيب رنگ مسى با سفيد، به مقدار زياد شكل مى گيرد، البته مى توان رنگ سفيد را با كمى قرمز مخلوط نمود تا رنگ پيازى حاصل شود، در هر صورت فرقى نمى كند

سبز سیر

البته امروزه رنگها به صورت حاضرى وجود دارند، اما براى تهيه رنگ سبز سير، رنگ آبى را به مقدار زياد، با مقدار كمى زرد مخلوط كرده، تا سبز سير حاصل شود و در مورد سبز چمنى هم مقدار رنگ زرد بيشتر اضافه شود

سبز روشن

سبز روشن هم از تركيب سبز سير با مقدارى سفيد و كمى كرم حاصل مى شود البته ياد آور مى شوم كه بيشتر توليد كنندگان چرخه نخهاى خود را جهت تطبيق به طراح ارايه مى دهند و طراح رنگ متناسب با خامه و يا كرك و ابريشم مورد نظر را مى سازد  و در نقشه بكار مى برد

موشی

اين رنگ از تركيب سفيد به همراه مقدارى مشكى حاصل مى شود و يه مقدارى هم سبز روشن به آن اضافه مى كنند، تا كمى موشى شادابى خود را بدست آورد

آبی

آبى كه از تركيب، رنگ سورمه اى با مقدارى سفيد حاصل مى شود

آبی آسمانی

آبى آسمانى كه از تركيب رنگ آبى، با سفيد، به مقدار لازم حاصل مى شود

کرم

كرم، كه از تركيب رنگ سفيد با مقدار كمى زرد حاصل مى شود

طلاییطلايى كه از تركيب رنگ زرد، با مقدار خيلى كمى قرمز مى تواند شكل بگيرد

خاکی سیر

خاكى سير كه از اركيب رنگ جفتى با مقدار كمى سفيد به دست مى آيد

خاکی روشن

خاكى روشن كه از تركيب مقدار كمى شترى، به همراه كرم، يا سفيد، مى تواند شكل بگيرد.

البته ياد آور مى شوم كه براى شكل گرفتن رنگها  و مطابقت آنها، با نخ مورد نظر، طراح، رنگهاى ديگرى به آن اضافه مى كند

کالیته رنگیکالیته رنگیکالیته رنگیعزيزانى كه طراحى مى كنند، يادشان باشد كه از طرح مورد نظر خود حتما كپى بگيرند، و طرح كپى را رنگ و نقطه نمايند، چرا كه ممكن است عواملى موجب خراب شدن طرح اصلى در مرحله كار شود و براى طراح ايجاد مشكل نمايد. البته بسيارى از توليد كنندگان عزيز، طرحى را كه سفارش مى دهند و مختص خودشان است، مداد كار را از طراح طلب مى كنند تا در مواقع ضرور و يا تغيير رنگ، حاشيه و متن، نخواهند، دوباره هزينه كنند و يا ممكن است قسمتى از طرح توسط توليد كننده و يا ديگران از بين رود و يا گم شود و آن وقت است كه به طراح مراجعه مى كنند و با داشتن اصل كار مى توان طرح مورد نظر را پياده كنند

منبع
منوچهر امیری طراح و نقاش فرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا