نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی قسمت چهاردهم

در این جلسه  آموزش طراحی تعدادی از انواع دیگر اسلیمی تدریس خواهد شد

اسلیمی گلدار

این اسلیمی از آن دسته فرمهای زیباست که به نوعی واسطی بین اسلیمی و ختایی است در ترسیم ان مانند قبل کلیت اسلیمی باید رعایت گردد با این فرق که ساقه اسلیمی باید بسیار قطور در نظر گرفته شود

اسلیمی

بنا به نیاز و فضا این قطر کاملا دلخواه بوده و میتواند حتی در اسپیرال با گردش بیشتر لحاظ شود. سپس شاخه فرضی ختایی و جای گلها روی ان را به دلخواه اما با تسلط بر فضا سازی مناسب روی ان در نظر میگیریم

اسلیمی

تا اینجا فقط باید با مداد کم رنگ یک کلیت برای فرممان در نظر بگیریم. سپس از ابتدای ساقه اسلیمی و بنا به نیاز و زیبا سازی فضا در جاهای مورد نیاز زوایدی برای تزئینات ختایی ها در نطر میگیریم. مانند شکل

اسلیمی

این زواید الزاما نباید قرینه یا حتما در دو طرف فرم ختایی باشد. به حالت تکی و بنا به سلیقه و نیاز میتواند در نطر گرفته شود.
سپس ختایی ها را روی شاخه ختایی داخل اسلیمی مرتب و زیبا پیاده میکنیم. و اگر لزومی بود به زواید کم یا اضافه کرده تا فرم مناسبی حاصل شود

اسلیمی

به هیچ وجه خود را در طراحی ختایی در تنگنا و فضای کم قرار ندهید و آزادانه کار کنید. سپس نوبت به پیاده کردن و دو خطه کردن ساقه اسلیمی میرسد که بنا به نباز و زیبایی باید جا گذاری شود

ختایی

و این کار تا آخر ادامه مییابد. لازم نیست که تزئینات حتما بیرون ساقه باشد بلکه به فراخور داخل خود قطر اصلی اسلیمی نیز میتواند به دلخواه ترسیم گردد. این فرم حتی میتواند بدون در نطر گرفتن و اصافه کردن زواید باشد. یعنی از همان ابتدا یک اسپیرال خوب و قوی که فرمهای اسلیمی روی آن جاگذاری شده ترسیم میکنیم و در فاصله بین دو خط ساقه ختایی را نقش میزنیم

اسلیمی

بحث بعدی اسلیمی ماری یا ابری

این اسلیمی یک تفاوت عمده با سایر ین دارد و ان این است که میتواند در فضا به راحتی معلق بوده و بدون داشتن پایه و محل رویش اولیه ور هر حالت و جهت قرار گیرد. اسلیمی ابری را میتوان در دو حالت کلی مانند فرم در نظر گرفت

اسلیمی ابری

یعنی معمولا”بهتر است حالت ترسیمی در یک چنین فضایی رسم گردد. اگر فرم مثلث را بنا به نیاز و تعدد پیچ و خم تقسیم نماییم

اسلیمی ابری

و فرمهای اشک مانند قرینه ای را د ر آن مد نظر بگیریم میتوانیم به فرمی ایده آل نزدیک شویم

اسلیمی ابری

دقت کنید پیچشها دور قطره فرمها بوده و سپس بنا به نیاز به آنها قطر داده و در وسط بهم نزدیک میکنیم که این محلها جای قرار گرفتن فرمهای تزئینی یکسان است

اسلیمی ابری

اگر این مکانها در یک امتداد باشد بهتر است

اسلیمی ابری اسلیمی ابری

حتما این فرم را کامل پس از قرینه سازی کامل کنید تا نتیجه مطلوب را بدست اورید گاها دیده شده در برخی نقوش و دوره های هنری این فرم دارای قرینه یکسان نبوده بلکه بنا به فضا هنرمند آنرا از یکسو طراحی کرده در فرمی که در بالا هم امده میتوان در یک حالا دو قسمت شاخه را در وسط بهم چسباند تا فرمی زیباتر حاصل شود

اسلیمی ابری

منبع
جواد براتی طراح و مدرس فرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا