نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی قسمت هشتم(طراحی برگ موئی یا پنجه ای)

این برگها هم به عنوان برگ میتوانند نقش داشته باشند وهم بستری برای پیاده شدن موتیفها داخل انها و هم به عنوان پایه برای موتیفهای دیگر. این برگ را از تعداد سه تایی ان شروع میکنیم.

برگ پنجه ای

در نطر بگیرید کشیدن این برگ میتواند بسیار سخت و خسته کننده باشد. اما اگر ساختار اصلی ان ونوع قالب بندی شکل برایمان اشکار باشد قطعا اینگونه نخواهد بود. توجه کنید:

برگ پنجه ای

اگر یک نیمه این برگ را اینگونه تصور کنیم میتوانیم

برگ پنجه ای

برگ پنجه ای

که با پیاده کردن طرح به این شکل تبدیل میشود

برگ پنجه ای

زاویه برگ زاویه ای است که خواست طراح است و نمیتوان برای ان درجه ای متصور شد. در تعداد برگ 5 تایی هم شاید تا حدودی قالب بالا جواب دهد اما بیشتر از ان نیاز به ساختاری دیگر دارد

برگ پنجه ای

برگ پنجه ای

قالب تخم مرغی برای این طرح بسیار زیبا و پسندیده است اما خواست طراح ارجح

برگ پنجه ای

مطمنا این نمیتواند برگ باشد بلکه پایه ای برای سوار شدن موتیفی دیگر روی ان خواهد بود

برگ پنجه ای

مانند این شکل

حال به تقسیم بندی زیر توجه کنید. اینجا باید قالی در فرم تخم مرغی پیاده شود

برگ پنجه ای

حال اگر فرمهای فرضی دیگر را به ان الحاق کنیم این حالت بدست میاید

برگ پنجه ای

اگر به هر یک از فرمهای برگ مانند فرضی دندانه یا تزئین دلخواه را اصافه کنیم این نتیجه کار میشود:

برگ پنجه ای

تزیین تمام برگها مانند هم و چاکهای بین انها هم باید یکی باشد

برگ پنجه ای

برگ پنجه ای

برگ پنجه ای

تزئین داخل بستگی به سبک طراح منطقه متفاوت خواهد بود

برگ پنجه ای

یا این قالب کلی

برگ پنجه ایبرگ پنجه ایبرگ پنجه ایبرگ پنجه ای

منبع
جواد براتی مدرس و طراح قالی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا