نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی قسمت نهم(آموزش ترسیم گل چرخشی یا فرفره ای)

این گلها زیر مجموعه گلهای گرد بوده و تنوع و جهت چرخش و میزان گلبرگها سلیقه ای میباشد. ازاین گل در فضای متن جاهایی که شاخه از روی هم عبور میکند و گاها روی خود اسپیرال و برای پرکردن و تنوع بخشی به فضا استفاده میشود. بسته به فضا و موقعیت از سه گلبرگ تا بیشتر میتوان استفاده کرد. البته پنج و شش برگ متداول تر است. 5 برگ آن به خاطر عدم تقارن تعداد گلبرگ از 6 برگ تحرک و پویایی بیشتری دارد

گلهای چرخشی

اگر یک قالب این فرمی رابرای خود داشته باشی میتوانید همیشه از ان در محل مورد نظر استفاده کرده و گلبرگها را روی ان پیاده کنید

گلهای چرخشی

اگر یک گلبرگ را به عنوان نمونه در یک قاچ پیاده کنید میتوانید به راحتی و با کاغذ پوستی یا میز نور آن را تکثیر کنید

گلهای چرخشی

البته نوع دیگری هم میتوانید برای تقسیم بندی در نظر بگیرید.به این شکل که دستی بوده وبه دقت زیادی نیاز دارد

گلهای چرخشی گلهای چرخشی

این حالت پیچش و تحرک گلبرگها بیشتر بوده و گل پویاتر به نظر می آید

گلهای چرخشی

حالت 6 گلبرگی هم میتواند به همین فرم باشد

گلهای چرخشی

البته به صورت تقسیم بندی هندسی هم میشود آن را ترسیم نمود

گلهای چرخشی

گلهای چرخشی

یک گلبرگ و تزئینات ان را پیاده کرده ان را عینا تکثیر میکنیم

گلهای چرخشی

گلهای چرخشی

تنوع گلبرگها و سطحی که باید رنگ در ان جای بگیرد به طراح بستگی داشته و میتواند پر کار و داری سطحهای زیاد و یا کم در گلبرگ باشد.

منبع
جواد براتی طراح و مدرس فرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا