نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی قسمت دوم (طراحی برگ بادامی)

به نظر بنده اگر کسی برگ بادامی رو خوب یاد بگیرد در ترسیم سایر نقوش خیلی موفق خواهد بود به این دوایر دقت کنید اگر مبنی را بریک سری اصول هندسی و تناسبات قرار دهیم درک و پذیرش مطالب راحت تر خواهد بود

برگ بادامی

برگ بادامی

برگ ابتدایی اینچنین از دل همین دوایر به راحتی بیرون می آید البته این بدان معنی نیست که ما باید همیشه با توجه به دوایر و ترسیم انها اقدام به رسم نماییم بلکه مثالی است برای تثبیت همیشگی یک موتیف در ذهن

برگ بادامی

قوس اولیه از پایین به بالا بوده و بایک شیب ملابم حرکت میکند و در انتها با چرخشی نرم به سمت پایین می آید. بدون شکستگی بعد آن قسنتهای دیگر که از محل انتهای خط اول و از بالا به پایین با توجه به شکل فرود میاید

برگ بادامی

مهم نیست برگ شما کوچک بزرگ لاعر یا چاق کشیده شود مهم پیاده کردن اصول بالا میباشد.

برگها برای زیبایی حتما باید پایه ای داشته باشند وچون این برگها اصولا برای پر کردن فضاها ودر آخرین مرحله تکمیل یک فضا به کار میروند باید حتما پایه ای داشته باشند تا در فضا حرکت کرده و آن را مطلوب پر کنند

برگ بادامی

هنر جویان معمولا با توجه به علاقه و ذوق در کشیدن برگ از یک سمت مهارت کسب میکنند اما بهتر است بتوان برگ را از جهات مختلف قادر به ترسیم آن بود .شکل بالا

این برگ میتواند دارای تزیینات باشد

برگ بادامی

برگهایی که به این فرم یعنی نصفه و بدون پایه ترسیم میشوند با نام گل بهی و برگهایی که ابتدا کشیده شدن بادامی نام دارند البته تزئینات مختلف و در سبکهای گوناگون با هم تفاوت دارند

برگ بادامی

توجه داشته باشید که این برگ کمترین فضا را در یک نقشه ترسیمی در کنار سایر نقوش دارد تزئیات نباید در جاهای مختلف نقشه از نظر میزان و فضایی که اشغال میکند باهم تفاوت داشته باشند. یعنی برگ در هر قسمت از نقشه باید با سایر برکها در یک حد از نظر ترسیم باشد ولو دارای تزئینات مختلف باشد.

برگ بادامی

تقریبا اکثر تزئینات این برگ در این صفحه اجرا شده چون این برگ از نظر ترسیم خیلی مهم میباشد بهتر است بزرگواران ابتدا این برگ را در سایز های مختلف و جهات گوناگون ترسیم نمایند تا به مقوله بعدی در جلسه بعد بپردازیم

 

منبع
جواد براتی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا