سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

بدنبال بازارهای جدید جهانی برای صادرات فرش هستیم

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران گفت: این مرکز نسبت به آماده سازی بازارهای جدید جهانی برای انجام صادرات فرش دست بافت ایرانی ورود پیدا کرده است که در حال حاضر این بازارهای جدید در دست مطالعه هستند.

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

تولیدسالانه 120 هزار مترمربع فرش در استان کردستان

فرش دستباف، هنری که قرن های متمادی به عنوان ابزار معرفی ساختار قومی و فرهنگی به کار گرفته شده و طی چند قرن گذشته علاوه بر ارزش هنری و فرهنگی به کالایی اقتصادی مبدل شده است و به همین دلیل صنعت فرش کردستان در جستجوی اعتبار از دست رفته است.

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

شهر نایین (قسمت دوم)

ویژگی های اجتماعی اقتصادی شهر نایین

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

شهر نایین (قسمت اول)

فرشی که امروز به نام ((فرش نایین)) به شایستگی و غرور ارزشی والا به فرش ایران در بازارهای جهانی بخشیده است ، نه از آن این شهر، بلکه از آن منطقه یی است که ما آن را به عنوان شهرستان نایین می شناسیم و بر اساس آنچه با حیرت شاهد آن بودیم ، حاصل سرپنجه های مردمان هنرمند و کم ادعای مناطقی است که در طبیعت کویری ، نهایت خسّت و تنگی را بر شرایط زندگی آنها روا داشته است.

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

خراسان

هرات (امروز در کشور افغانستان قرار دارد) و مشهد برای قرن ها هم ردیف تبریز در شمال غرب ، اصفهان در مرکز و کرمان و شیراز در جنوب ایران از مراکز مهم بافت قالی بوده اند. مشهد و قلمرو تحت نفوذ اقتصادی ، فکری و فرهنگی آن همواره به عنوان دروازه ی شرق محسوب گردیده است زیرا این شهر بر سر راه شهرها و واحه های ترکستان شرقی و چین قرار دارد.

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

شرق ایران

مراکز بافت در شمال و مرکز و جنوب ایران که قبلا در مورد آنها بحث شد در شرق ، در دو بخش صحرایی محصور گردیده اند ، دشت کویر بزرگ نمک و دشت لوت یا کویر لوت ، و این هر دو بخش اعظمی از استان خراسان را که مشهد مرکز آن است تشکیل می دهند.

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

طوایف قشقایی و خمسه

همچون افشاری ها ، قشقایی ها نیز از عشایر ساکن استان فارس هستند که اجدادشان در اصل ترک بوده اند. تصور می شود که این طایفه در قرن 16 میلادی از آذربایجان به این ناحیه مهاجرت نموده اند و لهجه ترکی ایشان بدلیل عادت اجدادشان که در آذربایجان می زیسته اند ، است.

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

کرمان - راور

نام راور که غربی ها به غلط لاور می خوانند ، مرکز قالی بافی است در شمال شرق کرمان و در مجاورت کویر لوت. راور مدتها مبدا و خاستگاه ظزیف ترین قالی های کرمان بوده است.

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

جنوب ایران

در طی طریق به طرف مناطق جنوبی کشور بیشتر از هر منطقه دیگر ایران نشانه هایی از تاریخ پرتلاطم این سرزمین را مشاهده می کنیم.

سه شنبه, 28 مرداد 1393 نوشته شده توسط

بختیاری

مرکز قالی بافی بختیاری در جنوب شرقی اصفهان ، شهرکرد ، واقع است. امروزه قالی های این منطقه در منطقه زاگرس (چهارمحال) تهیه می شوند و قالیچه هایی یا کیفیت پایین تر بنام محل بافت شان تحت عنوان بی بی باف ، سامان و حوری معروفند.